Ogłoszenie

1 października 2017

15 grudnia 2017
UCHWAŁA NR XLII/645/17 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 30 października 2017 r

Statut Szkoły

Wydarzenia

1 grudnia 2017
Konkurs recytatorski dla uczniów kl. IV-VII
14 listopada 2017 roku w naszej szkole odbyły się szkolne eliminacje do Konkursu Recytatorskiego "Wiele tekstów Księdza Twardowskiego przeczytałem, a właśnie ten do recytowania wybrałem... ". Wzięło w nim udział 11 uczniów z klas IV – VI. Uczniowie prezentowali wybrane przez siebie wiersze, pokazując swoją wrażliwość i mądrość twórczości ks. Jana Twardowskiego. Spośród recytatorów p. Katarzyna Iwanowicz i p. Ewa Ziejewska wyróżniła Zuzannę Pańkowską z kl. IVg, Michała Szutkiewicza z kl. Vd i Martynę Witek z kl. VIc.
21 listopada 2017 roku wyróżnieni uczniowie reprezentowali naszą szkołę w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim, który odbył się w ramach VII Jesieni Talentów w Szkole Podstawowej nr 2 im. Księdza Jana Twardowskiego w Białymstoku. Zuzia, Michał i Martyna zgodnie stwierdzili, że warto brać udział w takich konkursach, obserwować recytacje innych rówieśników, a jednocześnie ćwiczyć tremę przed występami publicznymi. Zapewnili również, że z niecierpliwością czekają na kolejne konkursy i wyzwania polonistyczne. Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia!
Katarzyna Iwanowicz i Ewa Ziejewska
nauczycielki języka polskiego


PILNE!

17 listopada 2017
21 listopada 2017 r. (wtorek) o godz. 19.00 w naszej szkole odbędzie się

KONCERT CHARYTATYWNY,


z którego dochód przeznaczony jest na leczenie chorej na nowotwór mózgu Martynki Glinki z naszego oddziału przedszkolnego.

Zachęcamy do udziału w koncercie i finansowego wsparcia kosztownego leczenia.
Pamiętajmy, że okazane dobro na pewno do nas wróci...

https://www.siepomaga.pl/martynaglinka

Ogłoszenie

29 października 2017
Egzamin ośmioklasisty

Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy

Wydarzenia

29 pażdziernika 2017
DZIEŃ HUMANISTYCZNY w kl. IV - VII
W poniedziałek 23 października 2017 r. w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Humanistyczny. W tym roku ten szczególny dzień poświęcony był językowi polskiemu.
Już rano na korytarzach szkolnych pojawiły się plakaty z rozstrzygniętym PLEBISCYTEM NA NAJTRUDNIEJSZE, NAJPIĘKNIEJSZE I NAJDŁUŻSZE SŁOWO W JĘZYKU POLSKIM. Kilka dni wcześniej wszyscy uczniowie kl. IV-VII mieli zapisać na kartkach trzy słowa, których dotyczyło głosowanie. Według naszych uczniów NAJTRUDNIEJSZYM SŁOWEM W JĘZYKU POLSKIM jest GŻEGŻÓŁKA (warto przypomnieć, że to ludowa nazwa kukułki! Dzisiaj to już raczej tylko ciekawostka ortograficzna, a mimo to spędza ona sen z powiek naszych uczniów. Niepotrzebnie – większość z nich potrafi zapisać to słowo prawidłowo!), NAJPIĘKNIEJSZYM SŁOWEM W JĘZYKU POLSKIM – słowo MIŁOŚĆ, a NAJDŁUŻSZYM – KONSTANTYNOPOLITAŃCZYKOWIANECZKA (a to przecież nieistniejące słowo przyjęte w języku polskim jako żart dotyczący tworzenia wyrazów pochodzących od łączenia kilku krótszych słów, tłumaczone jako: młoda mieszkanka miasta Konstantynopol (współcz.Stambuł). Gdyby słowo to miało być ułożone poprawnie, brzmiałoby: „konstantynopolitaneczka” (od „konstantynopolitanka” czyli „mieszkanka Konstantynopola”, analogicznie: mieszkanka Neapolu to neapolitanka, a nie neapolitańczykowianka).
CIEKAWOSTKA! Najbardziej polskim słowem jest ŻÓŁĆ, ponieważ składa się wyłącznie z samych znaków diakrytycznych.
Na trzeciej i piątej lekcji w sali 204 przedstawiciele każdej klasy IV-V i VI-VII brali udział w interaktywnym quizie polonistycznym. Mogli też obejrzeć tam gazetkę pt. Mów jak człowiek – mów po polsku. Natomiast na długich przerwach wszyscy uczniowie mogli przyjść do kącików językowych rozwiązać sudoku polonistyczne, odszukać przysłowia ukryte w labiryntach, ułożyć trimino z odmiennych i nieodmiennych części mowy, uzupełnić dyktando lub odnaleźć imiona bohaterów lektur w wykreślankach.
Mimo że posługujemy się językiem polskim każdego dnia, warto zwracać uwagę na to jak mówimy i co mówimy. Dbajmy o poprawną polszczyznę nie tylko od święta!
Dziękuję za pomoc w organizacji Dnia Humanistycznego wszystkim nauczycielom języka polskiego, a także niezastąpionym i fantastycznym uczniom z klasy 6c, 6e i 7f!
Ewa Ziejewska (nauczyciel języka polskiego)

22 października 2017
Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąlecia w Białymstoku w porozumieniu z Radą Rodziców w roku szkolnym 2017/2018 realizują Program "Dwujęzyczne Dzieci".

https://www.youtube.com/watch?v=cYdU-vrsiqk

CERTYFIKAT Programu Powszechnej Dwujęzyczności „Dwujęzyczne Dzieci”

Wydarzenia

17 pażdziernika 2017
6 października uczniowie klas I – VII mieli przyjemność obejrzeć apel w ramach realizacji Szkolnego Programu Profilaktycznego pt. „Pracuj rzetelnie, bo z owoców twojej pracy korzystają inni”. Apele przygotowały klasy: II b pod kierunkiem pani Joanny Jaruszewicz i klasa VII f pod kierunkiem pani Grażyny Bułkowskiej. Uczniowie zachęcali wszystkich do sumiennej i efektywnej pracy dla dobra swego i innych ludzi. w odegranych przez siebie scenach wyraźnie sugerowali, że tylko wysiłek przynosi konkretne rezultaty. Pamiętajmy, że cokolwiek robimy, róbmy to jak najlepiej.

Ogłoszenie

12 października 2017

Uprzejmie informujemy, że od roku szkolnego 2017/2018 został uruchomiony nowy "Program dla szkół" w miejsce dotychczas realizowanych programów "Owoce i warzywa w szkole" oraz "Mleko w szkole". W programie mogą uczestniczyć dzieci uczęszczające do klas I-V szkół podstawowych. W ramach programu dzieci mogą bezpłatnie otrzymywać owoce i warzywa oraz mleko i produkty mleczne oraz brać udział w działaniach edukacyjnych przeprowadzanych przez szkoły podstawowe mających poprawić wiedzę uczniów na temat zdrowych nawyków żywieniowych, pochodzenia żywności i rolnictwa oraz przeciwdziałania marnotrawieniu żywności.
Produkty owocowo-warzywne objęte programem to:
* owoce: jabłka, gruszki, śliwki, truskawki
* warzywa: marchew, rzodkiewka, papryka słodka, kalarepa, pomidorki
* soki: owocowe, warzywne, mieszane
W każdym z 10 tygodni w I semestrze roku szkolnego 2017/2018 dzieciom udostępnia się co najmniej 4 porcje owoców i warzyw. Łączna liczba porcji owoców i warzyw otrzymywanych przez jedno dziecko w ramach komponentu owocowo - warzywnego w I semestrze roku szkolnego 2017/2018 wynosi 45.
Produkty mleczne objęte programem to:
* mleko białe
* jogurt naturalny
* kefir naturalny
* serek twarogowy
W każdym z 10 tygodni w I semestrze roku szkolnego 2017/2018 dzieciom udostępnia się co najmniej 3 porcje mleka i przetworów mlecznych. Łączna liczba porcji mleka i przetworów mlecznych otrzymywanych przez jedno dziecko w ramach komponentu mlecznego w I semestrze roku szkolnego 2017/2018 wynosi 40. Ponadto, przypominamy szkołom, że zgodnie z Warunkami udziału w "Programie dla szkół" za jakość owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych udostępnianych dzieciom w ramach programu odpowiedzialność ponoszą zatwierdzeni dostawcy, którzy dostarczają porcje owocowo-warzywne lub mleczne do szkół. Szkoła podstawowa uczestnicząca w programie zobowiązana jest m.in. do każdorazowego sprawdzenia ilości i jakości dostarczonych przez dostawcę produktów. W przypadku, gdy dostarczone owoce i warzywa lub mleko i przetwory mleczne nie spełniają wymagań jakościowych lub ich wygląd/zapach budzą jakiekolwiek wątpliwości dotyczące świeżości i przydatności do spożycia nie powinny zostać przyjęte przez szkołę. Szkoła ma obowiązek odmówić przyjęcia tych produktów i zgłosić taką sytuację do dostawcy i Oddziału Terenowego KOWR. Natomiast dostawca zobowiązany jest do wymiany wadliwej partii produktów. Jednocześnie informujemy, że szczegółowe informacje dotyczące warunków uczestnictwa w "Programie dla szkół" można uzyskać na stronie internetowej

http://www.kowr.gov.pl/

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Departament Wspierania Konsumpcji

Ogłoszenie

1 października 2017
Szachowa Białostocka Liga Szkolna
Dzieci i młodzież grają w grupach do lat 8, 10, 13 i 20, przy czym wiek liczony jest na moment kończenia Ligi Szkolnej. Skalę ubiegłorocznego przedsięwzięcia przedstawia fragment "Wyników końcowych XXII edycji Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej"

"http://www.podlzwszach.net/tiz/pliki/1353.doc" width="16" class="auto-style1"

W całorocznych zmaganiach wzięło udział łącznie 433 zawodników, w tym 116 dziewcząt. Najwięcej szachistów (138) wystąpiło w grupie do lat 10 (109 chłopców i 29 dziewcząt). W grupie do lat 8 wystartowało 129 uczniów i przedszkolaków (95 chłopców i 34 dziewczęta). W grupie do lat 13 zagrało 104 szachistów, w tym 31 dziewcząt. W pozostałych grupach – do lat 16 i 20 – uczestniczyła zdecydowanie mniejsza liczba graczy (odpowiednio 43 i 19). Uczniowie reprezentowali 90 placówek oświatowych, w tym: 20 przedszkoli, 53 szkoły podstawowe, 9 gimnazjów i 8 szkół ponadgimnazjalnych.

7 września 2017
Rozkład dzwonków roku szk. 2017/2018

STYPENDIUM SZKOLNE

23 sierpnia 2017
15 września br. mija termin składania wniosków w sprawie stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018. Komplet dokumentów wraz z załącznikami (aktualny wzór wniosku stypendialnego, informacja dotycząca warunków ubiegania się o stypendium szkolne, pouczenie dla składających wnioski i wzór oświadczenia) i informacje w sprawach stypendium szkolnego zamieszczane są na bieżąco na stronie internetowej Departamentu Edukacji w zakładce stypendia << stypendia szkolne:

https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/stypendia/stypendia-szkolne.html

Wnioski należy składać WYŁĄCZNIE DO PEDAGOGA SZKOLNEGO, OD 4 WRZEŚNIA br. z dołączoną dokumentacją dotyczącą miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, czyli SIERPNIA br.

Załączniki:

Pismo w sprawie stypendium szkolnego

Informacje dotyczące stypendium szkolnego

Wniosek

Oświadczenie

Pouczenie

Podlaska Platforma Edukacyjna

14 kwietnia 2016