Uwaga!

29 września 2016

ZERÓWKI I ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE - UWAGA ZMIANA!

Od PAŹDZIERNIKA prosimy o dokonywanie wpłat za posiłki (konto - 53 1240 1154 1111 0010 3576 3034) do piątego dnia każdego miesiąca Zmiana podyktowana jest koniecznością wywiązywania się terminem płatności przez Szkołę. Termin opłaty za pobyt pozostaje bez zmian (do 20 dnia każdego miesiąca).

Konkursy

26 września 2016

UWAGA!

31 sierpnia 2016
Ogłoszenie dotyczące opłat za obiady i pobyt w przedszkolu i zerówce
 


W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 KASA NIE FUNKCJONUJE.
KONTO BANKOWE: (Obiady lub 3 posiłki):
BANK PEKAO S.A. 53 1240 1154 1111 0010 3576 3034

W tytule przelewu należy podać nazwisko, imię i klasę.

 TERMINY WPŁAT NA OBIADY

- > PRZELEWY za obiady lub 3 posiłki należy wykonywać BEZWZGLĘDNIE w terminach wyznaczonych w tabeli powyżej.  
- > Kartki obiadowe należy odbierać w wyznaczonych terminach TYLKO  z potwierdzeniem przelewu w pokoju 119.
Uwaga! Proszę nie wpłacać za obiady na styczeń 2017 r. w grudniu 2016 r.
Opłaty należy uiszczać wyłącznie w styczniu od 02.01.2017 r do 05.01.2017 r.
OPŁATY DOKONANE W MIESIĄCU GRUDNIU 2016 BĘDĄ ZWRACANE.

WAŻNE!

23 czerwca 2016
Dyrektor Szkoły informuje:
 W związku z prowadzonymi na terenie szkoły w okresie wakacji robotami budowlanymi, zwracam się do wszystkich o zachowanie wzmożonej ostrożności podczas korzystania ze szkolnej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej. Bezwzględnie należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz stosować się do poleceń pracowników szkoły i przedstawicieli wykonawcy robót. 


Podlaska Platforma Edukacyjna

14 kwietnia 2016

...