Dyrekcja

  Tomasz Blecharczyk

dyrektor@sp49.bialystok.pl

  Małgorzata Bagińska

mbaginska@sp49.bialystok.pl

  Beata Sudnikiewicz

bsudnikiewicz@sp49.bialystok.pl

  Jolanta Suproń

jsupron@sp49.bialystok.pl

Rada Pedagogiczna w roku szkolnm 2018/2019

 

 

...

Białostocka Akademia Rodziny

Przydatne adresy: