Kontakt

Adres:
ul. Armii Krajowej 32
15-661 Białystok
Tel.: 85 6617471
Faks.:85 6617476

sekretariat@sp49.bialystok.pl

Numery wewnętrzne:
31 - sekretariat
32 - księgowość
33 - pokój naucz.
34 - intendent
35 - biblioteka
36 - pielęgniarka

37 - dyrektor
38 - portiernia
39 - wicedyrektorzy
40 - pedagog
41 - kasa
42 - sala gimnastyczna
85 66 12 154 - świetlica

...

Białostocka Akademia Rodziny

Przydatne adresy: